27. 9. 2016

13. bienalni simpozij Geografski informacijski sistemi v Sloveniji 2016

PROSTORSKI PODATKI

Ob 9:00. Ljubljana

Več >>

28. 9. 2016

Slovani, naša dediščina

Ob 9:30. Mestna knjižnica Kranj, Gregorčičeva ulica 1, Kranj

Več >>

29. 9. 2016

Posvet "Človekove pravice in znanost – Human Rights and Science"

6. simpozij: "Človekove pravice in begunci – Human Rights and Refugees"

Ob 9:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

25. 9. 2016

Prispevki k slovenski in slovanski etimologiji

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša

Več >>

25. 9. 2016

Digitalni podatki

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>

23. 9. 2016

Zgodovina morale 2

Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>

22. 9. 2016

1. delavnica EU projekta SMART-MR v Ljubljani

Geografski inštitut Antona Melika

Več >>