27. 2. 2017

Usposabljanje programa "Le z drugimi smo" v Ljubljani

Ob 8:30. ZRC SAZU, Novi trg 2, 1000 Ljubjana

Več >>

2. 3. 2017

Zakon o tujcih kot simptom avtokratske oblasti? / Javni posvet

Ob 17:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

7. 3. 2017

8. Grošljev simpozij

Knjižnice in knjige od antike do danes

Ob 16:30. Zemljepisni muzej, Gosposka 16, Ljubljana

Več >>

29. 3. 2017

Znanstveno srečanje Mariborske osebnosti

Ob 15:12. Univerzitetna knjižnica Maribor

Več >>

7. 2. 2017

Marijan Dović o Prešernu v Nedelu

Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>

23. 2. 2017

Varuhi žlice

Inštitut za kulturne in spominske študije

Več >>

20. 2. 2017

Glasbena folklora Prlekije

Glasbenonarodopisni inštitut, Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede

Več >>