21. 10. 2016

Mednarodna znanstvena konferenca

"Raziskovanje slovenskega izseljenstva: novi pristopi in vsebine: ob 30- letnici In5tituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU"

Ob 9:00. Prešernova dvorana, Novi trg 4, Ljubljana

Več >>

24. 10. 2016

Novinarska konferenca

Predstavitev novih publikacij Založbe ZRC

Ob 11:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

8. 11. 2016

Feldmaršal Radetzky in Slovenci / Simpozij

Ob 9:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

10. 11. 2016

Regionalna politika za prihodnost – prihodnost za regionalno politiko

Ob 9:00. Murska Sobota, Hotel Diana

Več >>