21. 4. 2016

Imago musicae: glasba na baročnih poslikavah brežiškega gradu

odprtje razstave in koncert

Ob 19:00. Posavski muzej Brežice, Cesta prvih borcev 1, Brežice

Več >>

1. 6. 2016

Thinking of(f) the crisis

Mednarodna konferenca

Ob 11:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

Več >>

2. 6. 2016

Zdravstvo - pomemben člen pri preprečevanju nasilja v družini

Ob 10:00. Domus Medica, Dunajska c. 162, Ljubljana

Več >>

2. 6. 2016

Slovesna akademija ob devetdesetletnici akademika JANEZA MATIČIČA

Ob 11:00. Prešernova dvorana SAZU, Novi trg 4 (pritličje), Ljubljana

Več >>

4. 5. 2016

Objava spletnega mesta www.napotenidelavci.si

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije

Več >>

3. 5. 2016

Znanstveniki odkrili oralni spolni kontakt pri pajkih

Biološki inštitut Jovana Hadžija

Več >>

27. 5. 2016

Umetnostna kronika 50

Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta

Več >>

22. 5. 2016

Poznogotski krilni oltar v cerkvi sv. Križa v Kojskem (1515) in življenje v Brdih v 16. stoletju

Raziskovalna postaja Nova Gorica, Zgodovinski inštitut Milka Kosa

Več >>