7. 6. 2017

Maria Theresa ‒ an Enlightened Reformer and Grandmother of Central Europe

international conference

At 20:00. Atrij ZRC, Novi trg 2, Ljubljana

More >>

12. 10. 2015

NEW BOOK CATALOGUE

ZRC Publishing House

More >>

31. 3. 2017

Trajnostni razvoj mest in naravne nesreče

Anton Melik Geographical Institute

More >>

25. 3. 2017

Mavrica na tri plamene, Bog nas živi vse Slovene

Institute of Slovenian Ethnology

More >>

19. 3. 2017

Slovenske oporoke in prisežna besedila o oporokah (1671–1850)

Institute of Slovenian Literature and Literary Studies

More >>

19. 3. 2017

Dve Domovini / Two Homelands 45

Slovenian Migration Institute

More >>