Dr. Miloš Bartol

asistent z doktoratom

Ljudmila Bokal

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Anton Cevc

znanstveni svetnik, predstojnik

Dr. Slavko Ciglenečki

znanstveni svetnik

Franc Cimerman

22.11.1933 - 1. 6. 2015

Klemen Čotar

zunanji sodelavec

Dr. Alenka Eva Črne

asistentka z doktoratom

Doc. dr. Liza Debevec

znanstvena sodelavka

Janez Dirjec

višji strokovnoraziskovalni assistant

Barbara Dolenc

Asistentka

Dr. Marjan Drnovšek

znanstveni svetnik (v pokoju)

Dr. Janez Dular

znanstveni svetnik

Doc. dr. Apolonija Gantar

znanstvena sodelavka

Doc. dr. Irena Gantar Godina

znanstvena svetnica (v pokoju), četrta predstojnica Inštituta

Dr. Stane Granda

znanstveni svetnik v p.

Jurij Hajna

samostojni tehnik

Dr. Eva Holz

znanstvena svetnica v p.

Dr. Ivanka Huber

asistentka z doktoratom

Dr. Špela Kalčić

znanstvena sodelavka

Mag. Simona Kermavnar

višja strokovna sodelavka

Dr. Boris Kern

asistent

Vanja Kočevar

asistent, mladi raziskovalec

Dr. Janja Kogovšek

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki

Izr. prof. dr. Naško Križnar

znanstveni svétnik

Duje Kukoč

mladi raziskovalec

Dr. Peter Lamovec

znanstveni sodelavec

Dr. Ana Lavrič

znanstvena svetnica v p.

Mag. Metka Lokar

asistentka z magisterijem

Tanja Martelanc

asistentka, mlada raziskovalka

Dr. Branko Marušič

znanstveni svetnik v p.

Dr. Darja Mihelič

znanstvena svetnica v p.

Dr. Vasja Mikuž

znanstveni sodelavec v pokoju

Karmen Urška Modic

Asistentka

Doc. dr. Vladimir Nartnik

znanstveni sodelavec (upokojeni sodelavec)

Doc. dr. France Novak

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (upokojeni sodelavec)

Tatjana Novak

Asistentka

Dr. Milan Orožen Adamič

znanstveni svetnik v pokoju

Dr. Marjan Ravbar

znanstveni svetnik v pokoju

Doc. dr. Mojca Ravnik

znanstvena svétnica, predstojnica

Dr. Polona Sitar

Asistentka z doktoratom

Urška Smrke

Asistentka

Akademikinja, prof. ddr. Marija Stanonik

izredna članica SAZU, znanstvena svétnica

Dr. Urška Strle

asistentka z doktoratom

Ivanka Šircelj - Žnidaršič

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Radovan Škrjanc

znanstveni sodelavec

Primož Tanko

mladi raziskovalec

Cvetana Tavzes

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (upokojena sodelavka)

Dr. Katarina Trček

asistentka z doktoratom

Dr. Ivan Turk

zanstveni svetnik

Dr. Janez Turk

asistent z doktoratom

Izr. prof. dr. Andrej Vovko

znanstveni svetnik, prvi predstojnik Inštituta

Dr. Andrej Vovko

prvi predstojnik inštituta

Dr. Klemen Zakšek

zunanji sodelavec

Sinja Zemljič - Golob

bibliotekarka v pokoju

Saša Zorjan

Asistentka