Po priimku: drago-perko-sl


Dr. David Lowe

zunanji sodelavec

Izr. prof. dr. Marina Lukšič Hacin

predstojnica inštituta, znanstvena svetnica
+386(0)1/4706486
luksic@zrc-sazu.si

Dr. Oto Luthar

redni profesor, direktor
+386 1 47 06 412
oto.luthar@zrc-sazu.si

Muriz

zunanji sodelavec

Dr. Neva Makuc, roj. Nemec

znanstvena sodelavka
+386(0)53357324
neva.makuc@zrc-sazu.si

Špela Marinšek

samostojna strokovna sodelavka
+386(0)1/4706485
spelam@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Marsetič

znanstveni sodelavec
01 4706 494
alesm@zrc-sazu.si

Andrea Martín Pérez

znanstvena sodelavka
01 4706 376
andreamp@zrc-sazu.si

Dr. Tomaž Mastnak

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706472
tomaz.mastnak@mac.com

Ahac Meden, mag.

asistent z magisterijem
+386 1 4706 524
ahac.meden@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Majda Merše

znanstvena svetnica (honorarna sodelavka)
01 200 60 07
majda.merse@zrc-sazu.si, mmerse@guest.arnes.si

Dr. Matej Meterc

asistent z doktoratom
01 470 61 83
matej.meterc@zrc-sazu.si

Dr. Mija Michelizza

znanstvena sodelavka
01 470 64 30
mmija@zrc-sazu.si

Dr. Jovana Mihajlović Trbovc

asistentka z doktoratom
+386 1 47 06 436
jovana@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Mihevc

znanstveni svetnik
05/ 700 19 16
mihevc@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Mirjam Milharčič Hladnik

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706461
hladnik@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Mirtič

znanstvena sodelavka
01 470 61 77
tanja.mirtic@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Mlekuž

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706484
mlekuz@zrc-sazu.si

Dr. Zvezdana Modrijan

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 390
zvezda@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Mohar

asistentka z doktoratom
+386(0)14706510
kmohar@zrc-sazu.si

Dr. Janez Mulec

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 45
janez.mulec@guest.arnes.si

Izr. prof. dr. Barbara Murovec

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706190
bamurovec@zrc-sazu.si

Irena Naglič

vodja prireditev
+386(0)1/4706416
irena.naglic@zrc-sazu.si

Dr. Jožica Narat

strokovnoraziskovalna svetnica
01 200 60 00
jozica.narat@zrc-sazu.si

Dr. Janez Nared

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 16
janez.nared@zrc-sazu.si

Dr. Boštjan Nedoh

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706472
bostjan.nedoh@zrc-sazu.si

Karmen Nemec

samostojna tehnica
01 470 62 39
karmen.nemec@zrc-sazu.si

Mag. Ciril Oberstar

knjižna prodaja in promocija
+386(0)1/4706438
oberstar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Ogrin

višji znanstveni sodelavec
matija.ogrin@zrc-sazu.si

Prof. dr. Krištof Oštir

znanstveni svetnik
01 4706 496
kristof@zrc-sazu.si

Doc. dr. Mija Oter Gorenčič

višja znanstvena sodelavka
+386(0)14706520
moter@zrc-sazu.si

Dr. Bojan Otoničar

znanstveni sodelavec
05/ 700 19 39
otonicar@zrc-sazu.si

Tanja Pavčič

računovodstvo
+386 1 470 64 18
tanja.pavcic@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

Višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
01 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Mag. Jelka Pekolj

vodja kadrovske službe
+386 1 470 64 59
jelka.pekolj@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik, predstojnik
+386 1 470 63 60
drago@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric

asistentka z doktoratom
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Metka Petrič

znanstvena svetnica
05/ 700 19 04
petric@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Petrović

znanstvena svetnica
+386 40 641 702
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pipan

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 59
primoz.pipan@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Pipan

znanstvena svetnica
05/ 700 19 40
pipan@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

asistentka z doktoratom
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si

Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik
+386 (0)1 47 06 388
pleterski@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 527
gpobezin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706280
dan.podjed@zrc-sazu.si

Dr. Martin Pogačar

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 436
martin.pogacar@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Pogačnik

vodja in glavni urednik Založbe ZRC
+386(0)1/4706454
ales.pogacnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Polajnar Horvat

Znanstvena sodelavka
+386 1 200 27 13
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

Dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 61 65
zvonka.praznik@zrc-sazu.si