Po priimku: drago-perko-sl


Dr. Petra Testen

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Jure Tičar

asistent
+386 1 470 63 51
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 200 27 20
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Agata Tomažič

Promocija raziskovalnih rezultatov
+386 1 470 64 60
agata.tomazic@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
ktoplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 200 27 19
anja.trobec@zrc-sazu.si

Mitja Trojar

asistent, mladi raziskovalec
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

asistent z doktoratom
+386 (0)1 47 06 389
matija.turk@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dturnsek@zrc-sazu.si

Dr. Mimi Urbanc

višja znanstvena sodelavka, namestnica direktorja
+386 1 470 63 54
mimi@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Vah Jevšnik

Raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706487
mvah@zrc-sazu.si

Drago Valoh

tehnik
+386 (0)1 47 06 395
tin@zrc-sazu.si

Tanja Valte

pomočnica direktorja
+386 1 470 64 13
tanja.valte@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Veljanovski

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 4706 490
tatjanav@zrc-sazu.si

Dr. Anton Velušček

znanstveni svetnik, predstojnik inštituta
+386 (0) 47 06 399
anton.veluscek@zrc-sazu.si

Peter Vendramin

strokovni sodelavec
+386 1 4706 277
Peter.vendramin@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Matjaž Vesel

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706479
matjaz.vesel@guest.arnes.si

Brane Vidmar

likovno-grafični urednik in računalniški prelom
+386(0)1/4706419
brane@zrc-sazu.si

Dr. Luka Vidmar

znanstveni sodelavec, docent
lvidmar@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Polona Vidmar

višja znanstvena sodelavka
+386(0)22514367
polona.vidmar@uni-mb.si

Dr. Nataša Viršek Ravbar

višja znanstvena sodelavka
05/ 700 19 31
natasa.ravbar@zrc-sazu.si

Slobodanka Višić

čistilka

Dr. Marijanca Ajša Vižintin

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706488, +386(0)40 620 354
vizintin@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Vodopivec

asistentka z doktoratom
+386(0)14706188
barbara.vodopivec@zrc-sazu.si

Manca Volk Bahun

asistentka
01 200 27 29
manca.volk@zrc-sazu.si

Urška Vranjek Ošlak

asistentka, mlada raziskovalka
01 470 62 27
uvranjek@zrc-sazu.si

Dr. Branko Vreš

višji strokovnoraziskovalni sodelavec
+386 1 470 63 21
BraneVr@zrc-sazu.si

Dr. Peter Weiss

višji znanstveni sodelavec
01 470 61 68
peter.weiss@guest.arnes.si

Mateja Zadel

višji tehnik
05/ 700 19 03
izrk@zrc-sazu.si

Dr. Neža Zajc

znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 529
neza.zajc@zrc-sazu.si

Mag. Romana Zajc

samostojna strokovna delavka, kadrovska služba
+386(0)14706215
romana@zrc-sazu.si

Marko Zaplatil

fotograf
+386 1 470 63 67
marko.zaplatil@zrc-sazu.si

Dr. Matija Zorn

višji znanstveni sodelavec, docent
+386 1 4706 348
matija.zorn@zrc-sazu.si

Doc. dr. Danila Zuljan Kumar

znanstvena sodelavka
05 335 73 21
danila.zuljan@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Nadja Zupan Hajna

znanstvena svetnica
+386 (0)5 700 19 37
zupan@zrc-sazu.si

Dr. Maruša Zupančič

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 218
marusa.zupancic@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Žagar Karer

znanstvena sodelavka
01 470 62 23
mojca.zagar@zrc-sazu.si

Prof. dr. Andreja Žele

znanstvena svetnica
01 470 61 75
andreja.zele@zrc-sazu.si

Dr. Janja Žitnik Serafin

znanstvena svetnica
+386(0)1/4706463
zitnik@zrc-sazu.si

Špela Žumer

kadrovska služba
+386 1 470 64 69
spela.zumer@zrc-sazu.si