Mag. Anita Abram

knjižna prodaja Založbe ZRC
+386(0)1/4706465
anita.abram@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

višji znanstveni sodelavec
01 200 60 05
kahacic@zrc-sazu.si

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)
01 470 61 66
martin.ahlin@zrc-sazu.si

Dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Gregor Antoličič

asistent, mladi raziskovalec
+386(0)14706498
gregoran@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Izr. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj

višja znanstvena sodelavka
+318 1 47 06 414
irena.avsenik-nabergoj@zrc-sazu.si

Mag. Matej Ažman

tajnik
+386(0)1/4706470
fi@zrc-sazu.si

Doc. dr. Saša Babič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706285
sasa.babic@zrc-sazu.si

Dr. Tatiana Bajuk Senčar

znanstvena sodelavka
+386 1 4706 294
tatiana.bajuk@zrc-sazu.si

Matevž Baloh

računovodstvo
+386 1 470 64 48
matevz.baloh@zrc-sazu.si

Vanda Baloh

namestnica direktorja
+386 1 470 64 49
vanda.baloh@zrc-sazu.si

Mateja Belak

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 384
mateja@zrc-sazu.si

Dr. Gorazd Bence

asistent
+386(0)14706514
gbence@zrc-sazu.si

Doc. dr. Rok Benčin

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706499
rok.bencin@gmail.com

Nejc Bernik

višji strokovni sodelavec
+386(0)14706515
nejc.bernik@zrc-sazu.si

Dr. Barbara Beznec

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706468
barbara.beznec@zrc-sazu.si

Dr. Matjaž Bizjak

višji znanstveni sodelavec
+386(0)14706206
matjaz@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleksandra Bizjak Končar

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 33
aleks@zrc-sazu.si

Matej Blatnik

asistent
+386 5 700 19 42
mblatnik@zrc-sazu.si

Dr. Martina Bofulin

asistentka z doktoratom
+386(0)1/4706489
mbofulin@zrc-sazu.si

Anja Bogdanovič

računovodstvo
+386 1 470 64 43
anja.bogdanovic@zrc-sazu.si

Majda Bogdanovič

vodja računovodstva
+386 1 470 64 20
majda.bogdanovic@zrc-sazu.si

Dr. David Bole

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 22
david.bole@zrc-sazu.si

Barbara Borovnik Filipič

vodja knjižne prodaje
+386(0)1/4706402
barbara.filipic@zrc-sazu.si

Duša Bosnić

vodja gradbene pisarne
+386 1 470 64 03
dusa.bosnic@zrc-sazu.si

Dr. Dragan Božič

znanstveni svetnik
(01) 47 06 396
dragan.bozic@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Breg Valjavec

znanstvena sodelavka
01 200 27 26
mateja.breg@zrc-sazu.si

Jerneja Brumen

Mlada raziskovalka, asistentka
+386(0)1/4706488
jbrumen@zrc-sazu.si

Doc. dr. Aleš Bunta

znanstveni sodelavec
+386(0)1/4706472
ales.bunta@guest.arnes.si

Tim Cifer

mladi raziskovalec
01 4706 375
tim.cifer@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Marjeta Ciglenečki

višja znanstvena sodelavka
+386(0)31326054
marjeta.ciglenecki@um.si

Dr. Rok Ciglič

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 65
rok.ciglic@zrc-sazu.si

Dr. Nataša Cigoj Krstulović

znanstvena sodelavka
+386(0)14706195
natasa@zrc-sazu.si

Dr. Sanja Cukut Krilić

Znanstvena sodelavka
+ 386 1 4706 440
sanja.cukut@zrc-sazu.si

Kata Cvetko-Barić

tehnična sodelavka
01 4706 341
kata@zrc-sazu.si

Tonja Čakš

strokovna sodelavka
+386(0)14706198
tcaks@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Andraž Čarni

znanstveni svetnik; zunanji član Makedonske akademije znanosti in umetosti
+386 1 4706 311
carni@zrc-sazu.si

Dr. Breda Čebulj Sajko

znanstvena svetnica
+386 1 47 06 467
cebulj@zrc-sazu.si

Dr. Tatjana Čelik

strokovnoraziskovalna sodelavka
+386 1 470 63 15
tcelik@zrc-sazu.si

Dr. Metod Čepar

asistent z doktoratom
01 200 60 06
metod.cepar@zrc-sazu.si

Dr. Majda Černič Istenič

Višja znanstvena sodelavka
+386 1 4706 441
majdaci@zrc-sazu.si

Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec
+386 5 381 14 93
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 14706 379
irenade@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom
+386(0)14706513 +386(0)57001909
alenka.di.battista@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Andreja Dolenc Vičič

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 392
andreja.dolenc@zrc-sazu.si

Leon Drame

samostojni tehnik
05/ 700 19 10
leon.drame@guest.arnes.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica@zrc-sazu.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
05/ 700 19 12
drole@zrc-sazu.si

Nataša Đurić

zunanja sodelavka
+ 386 (0) 1 4706 502
natasa.dzuric@space.si

Prof. dr. Aleš Erjavec

znanstveni svetnik
+386(0)1/4706476

Dr. Tanja Fajfar

znanstvena sodelavka
01 470 62 36
tanja.fajfar@zrc-sazu.si

Dr. Jasna Fakin Bajec

znanstvena sodelavka
+386 31 322 387
jasna.fakin@zrc-sazu.si

Meta Ferjan

samostojna strokovna delavka
01 4706 353
meta@zrc-sazu.si

Dr. Mateja Ferk

znanstvena sodelavka, docentka
01 470 63 58
mateja.ferk@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Jurij Fikfak

znanstveni svétnik
+386(0)1/4706290
fikfak@zrc-sazu.si

Dr. Jerneja Fridl

znanstvena sodelavka, pomočnica direktorja
+386 1 470 63 66
jerneja@zrc-sazu.si