Po priimku: A


Mag. Anita Abram

knjižna prodaja Založbe ZRC
+386(0)1/4706465
anita.abram@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Kozma Ahačič

višji znanstveni sodelavec
01 200 60 05
kahacic@zrc-sazu.si

Martin Ahlin

samostojni strokovni sodelavec specialist v humanistiki (honorarni sodelavec)
01 470 61 66
martin.ahlin@zrc-sazu.si

Dr. Maja Andrič

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 434
maja.andric@zrc-sazu.si

Gregor Antoličič

asistent, mladi raziskovalec
+386(0)14706498
gregoran@zrc-sazu.si

Dr. Simon Atelšek

asistent z doktoratom
01 470 65 26
simonat@zrc-sazu.si

Izr. prof. ddr. Irena Avsenik Nabergoj

višja znanstvena sodelavka
+318 1 47 06 414
irena.avsenik-nabergoj@zrc-sazu.si

Mag. Matej Ažman

tajnik
+386(0)1/4706470
fi@zrc-sazu.si