Po priimku: D


Dr. Igor Dakskobler

višji znanstveni sodelavec
+386 5 381 14 93
igor.dakskobler@zrc-sazu.si

Dr. Irena Debeljak

znanstvena sodelavka
01 14706 379
irenade@zrc-sazu.si

Dr. Alenka Di Battista

asistentka z doktoratom
+386(0)14706513 +386(0)57001909
alenka.di.battista@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Dobrovoljc

višja znanstvena sodelavka
01 470 64 32
helena.dobrovoljc@zrc-sazu.si

Andreja Dolenc Vičič

višja strokovnoraziskovalna asistentka
+386 (0)1 47 06 392
andreja.dolenc@zrc-sazu.si

Dr. Darko Dolinar

izr. prof., upokojeni predstojnik
dd@zrc-sazu.si

Dr. Marijan Dović

višji znanstveni sodelavec, izredni profesor
marijan.dovic@zrc-sazu.si

Leon Drame

samostojni tehnik
05/ 700 19 10
leon.drame@guest.arnes.si

Stanka Drnovšek

strokovna sodelavka
+386(0)14706291
stanka@zrc-sazu.si

Dr. Katica Drobne

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 374
katica@zrc-sazu.si

Franjo Drole

samostojni tehnik
05/ 700 19 12
drole@zrc-sazu.si