Po priimku: H


Dr. Jernej Habjan

znanstveni sodelavec, docent
jhabjan@zrc-sazu.si

Dr. Yana Hashamova

pridružena raziskovalka

Dr. Ana Hofman

višja znanstvena sodelavka
+386 1 47 06 528
ahofman@zrc-sazu.si

Dr. Jana Horvat

znanstvena svetnica
+386 (0)1 47 06 386
jana.horvat@zrc-sazu.si

Dr. Mojca Kumin Horvat

znanstvena sodelavka
01 470 62 37
mhorvat@zrc-sazu.si

Dr. Mauro Hrvatin

Višji strokovnoraziskovalni asistent
01 470 63 56
mauro@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Humar

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 62 31
marjeta.humar@zrc-sazu.si, marjeta.humar@guest.arnes.si

Vanja Huzjan

bibliotekarka in tajnica
+386(0)1/4706280
isn@zrc-sazu.si