Po priimku: P


Tanja Pavčič

računovodstvo
+386 1 470 64 18
tanja.pavcic@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pavlin

znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 382
primoz.pavlin@zrc-sazu.si

Mag. Miha Pavšek

Višji strokovnoraziskovalni asistent
+386 1 470 63 61
miha.pavsek@zrc-sazu.si

Miha Peče

strokovni sodelavec
+386(0)1/4706344
miha.pece@zrc-sazu.si

Peter Pehani

samostojni strokovni sodelavec
01 4706 437
peter.pehani@zrc-sazu.si

Mag. Jelka Pekolj

vodja kadrovske službe
+386 1 470 64 59
jelka.pekolj@zrc-sazu.si

Dr. Andrej Perdih

znanstveni sodelavec
01 470 61 79
andrej.perdih@zrc-sazu.si

Dr. Drago Perko

znanstveni svetnik, predstojnik
+386 1 470 63 60
drago@zrc-sazu.si

Dr. Špela Petric

asistentka z doktoratom
01 470 61 73
spela.petric@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Metka Petrič

znanstvena svetnica
05/ 700 19 04
petric@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Petrović

znanstvena svetnica
+386 40 641 702
tanja.petrovic@zrc-sazu.si

Dr. Primož Pipan

znanstveni sodelavec
+386 1 470 63 59
primoz.pipan@zrc-sazu.si

Dr. Tanja Pipan

znanstvena svetnica
05/ 700 19 40
pipan@zrc-sazu.si

Dr. Marjeta Pisk

asistentka z doktoratom
+386 1 4706 270
Marjeta.Pisk@zrc-sazu.si

Dddr. Andrej Pleterski

znanstveni svetnik
+386 (0)1 47 06 388
pleterski@zrc-sazu.si

Izr. prof. dr. Gregor Pobežin

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 527
gpobezin@zrc-sazu.si

Doc. dr. Dan Podjed

znanstveni sodelavec
+386 1 4706280
dan.podjed@zrc-sazu.si

Dr. Martin Pogačar

znanstveni sodelavec
+386 1 47 06 436
martin.pogacar@zrc-sazu.si

Mag. Aleš Pogačnik

vodja in glavni urednik Založbe ZRC
+386(0)1/4706454
ales.pogacnik@zrc-sazu.si

Dr. Katarina Polajnar Horvat

Znanstvena sodelavka
+386 1 200 27 13
katarina.polajnar@zrc-sazu.si

Dr. Saša Poljak Istenič

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706279
sasa.poljak@zrc-sazu.si

Alenka Porenta

samostojna strokovna sodelavka
01 470 61 82
alenka.porenta@zrc-sazu.si

Zvonka Praznik

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki (honorarna sodelavka)
01 470 61 65
zvonka.praznik@zrc-sazu.si

Dr. Miha Preinfalk

višji znanstveni sodelavec, namestnik predstojnice
+386(0)14706204
mpreinfalk@zrc-sazu.si

Dr. Mitja Prelovšek

znanstveni sodelavec
+ 386 5 700 19 21
mitja.prelovsek@zrc-sazu.si