Po priimku: S


Iztok Sajko

samostojni strokovni sodelavec
+386 1 470 63 13
iztok.sajko@zrc-sazu.si

Klaudija Sedar

asistent
+386(0)25391864
ksedar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Helena Seražin

znanstvena svetnica
+386(0)14706519
helena@zrc-sazu.si

Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 4706 265
AHodzar@zrc-sazu.si

Mag. Anja Serec Hodžar

višja strokovna sodelavka
+386 1 470 64 47 / +386 1 470 62 65
anja.hodzar@zrc-sazu.si

Dr. Miha Seručnik

znanstveni sodelavec
+386(0)14706214
miha.serucnik@zrc-sazu.si

Trevor R. Shaw, PhD

zunanji sodelavec
/

Prof. dr. Tadej Slabe

znanstveni svetnik
+386 5 700 19 02
slabe@zrc-sazu.si

Dr. Ingrid Slavec Gradišnik

znanstvena svétnica, predstojnica
+386(0)1/4706292
ingrid.slavec-gradisnik@zrc-sazu.si

Dr. Aleš Smrekar

višji znanstveni sodelavec
01 200 27 27
ales.smrekar@zrc-sazu.si

Doc. dr. Jerica Snoj

samostojna strokovna sodelavka specialistka v humanistiki
01 470 61 70
jerica.snoj@zrc-sazu.si

Dr. Jurij Snoj

znanstveni svetnik, izredni profesor
+386(0)14706197
snoj@zrc-sazu.si

Prof. dr. Marko Snoj

izredni član SAZU, znanstveni svetnik, predstojnik
01 470 61 62
marko@zrc-sazu.si

Sonja Stamenković

tajnica
05/ 700 19 00
izrk@zrc-sazu.si

Maja Stipar

tajnica direktorja
+386 1 470 64 11
maja.stipar@zrc-sazu.si

Dr. Gregor Strle

asistent z magisterijem
+386 1 4706 264
gregor.strle@zrc-sazu.si

Lovro Strmčnik

IT strokovnjak
+386 1 4706 409
lovro.strmcnik@zrc-sazu.si

Dr. Petra Svoljšak

znanstvena svetnica, predstojnica
+386(0)14706202
petra.svoljsak@zrc-sazu.si