Po priimku: T


Dr. Snežana Tecco Hvala

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 393
tecco@zrc-sazu.si

Prof. dr. Borut Telban

znanstveni svetnik
01 4706 492
borut@zrc-sazu.si

Dr. Petra Testen

znanstvena sodelavka
+386 5 3357326
petra.testen@zrc-sazu.si

Jure Tičar

asistent
+386 1 470 63 51
jure.ticar@zrc-sazu.si

Dr. Jernej Tiran

znanstveni sodelavec
01 200 27 20
jernej.tiran@zrc-sazu.si

Dr. Tjaša Tolar

znanstvena sodelavka
+386 (0)1 47 06 456
tjasa.tolar@zrc-sazu.si

Agata Tomažič

Promocija raziskovalnih rezultatov
+386 1 470 64 60
agata.tomazic@zrc-sazu.si

Dr. Samo Tomšič

asistent z doktoratom
+386(0)1/4706473
tomsic.samo@gmail.com

Dr. Kristina Toplak

znanstvena sodelavka
+386(0)1/4706462
ktoplak@zrc-sazu.si

Dr. Maja Topole

znanstvena sodelavka
+386 1 470 63 55
maja.topole@zrc-sazu.si

Dr. Silvo Torkar

znanstveni sodelavec
01 470 61 59
silvo.torkar@zrc-sazu.si

Dr. Borut Toškan

višji znanstveni sodelavec
+386 (0)1 47 06 398
borut.toskan@zrc-sazu.si

Anja Trobec

asistentka
+386 1 200 27 19
anja.trobec@zrc-sazu.si

Mitja Trojar

asistent, mladi raziskovalec
+386 01 470 62 30
mtrojar@zrc-sazu.si

Dr. Matija Turk

asistent z doktoratom
+386 (0)1 47 06 389
matija.turk@zrc-sazu.si

Dr. Dragica Turnšek

znanstvena svetnica v pokoju
01 4706 373
dturnsek@zrc-sazu.si