Zeleni plaz – včeraj, danes, jutri: 70 let rednih opazovanj Triglavskega ledenika

Opis zbirke: Razstava predstavlja raziskovanje Triglavskega ledenika, ki je najstarejši stalni slovenski raziskovalni projekt.

Avtor: , , ,
, , , ,
Obdobje nastajanja: 1946–2016
Skrbnik:
Slovensko besedišče

Obdobje nastajanja: 1945–1985
no-cover
Slovar slovenskega knjižnega jezika

Obdobje nastajanja: 1945–1991
Gledališki terminološki slovar

Obdobje nastajanja: 1945–2007
no-cover
Zbirke Glasbenonarodopisnega inštituta

Obdobje nastajanja: od 1934
no-cover
Arhiv Slovenskega biografskega leksikona

Opis zbirke: Arhiv Slovenskega biografskega leksikona (SBL-a) je začel neformalno delovati že pred letom 1925, ko je izšel prvi zvezek leksikona. V želji, da bi leksikalni članki temeljili na najnovejših podatkih, se je uredništvo odločilo pošiljati vprašalne pole še živečim ustvarjalcem. Vprašalne pole in gradivo, ki so ga o posameznih osebnostih zbrali pisci člankov za leksikon, so bili temelj arhiva, ki deluje že skoraj 90 let. Zakladnice pisanih, tiskanih, fotografskih ali kako drugače zapisanih dokumentov o slovenskih in s slovenstvom povezanih neslovenskih osebnostih, ki so dejavno posegli v naš politični, kulturni, znanstveni, gospodarski in še kakšen razvoj, je konec leta 2012 vsebovala ok. 14.650 map (osebnih in družinskih fondov). Vsako leto se z novim gradivom –prevladujejo izrezki iz periodike, zgibanke, brošure in drugi drobni tiski z biografskimi podatki – dopolni ok. 3.000 obstoječih in odpre več kot 250 novih map.

Obdobje nastajanja: od 1925
Skrbnik: ,
STELETOVI TERENSKI ZAPISKI

Opis zbirke: STELETOVI TERENSKI ZAPISKI predstavljajo temelj kartotečne baze podatkov Umetnostnozgodovinskega inštituta Franceta Steleta ZRC SAZU o slovenskih umetnostnih spomenikih.

Obdobje nastajanja: 1913–1969
Skrbnik:
no-cover
Jan Baudouin de Courtenay

Obdobje nastajanja: 1895–2009
Pleteršnikov Slovensko-nemški slovar

Obdobje nastajanja: 1894–2006

Avtor, naslov, ISSN

Organizacijske enote

Kronološko razvrščanje

Vse2018201720162015201420132012pred 2012